Netherlands change
Gebruikersgegevens
E-mail
Paswoord

Gegevensbescherming - Belangrijke aanwijzigingen m.b.t. het gebruik

Welkom op onze website. Wij bedanken u voor uw interesse in onze producten en onderneming. De bescherming tegen persoonsgebonden bestanden is voor Schüco International KG van groot belang. Daarom schenken we aan dit thema extra zorg.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Bij een bezoek aan onze Website hebben wij in de regel geen persoonlijke gegevens van u nodig. Wij meten geregeld welke Internet Service Providers worden gebruikt, vanuit welke Website u ons bezoekt, de Websites die u het meest bekijkt, als ook de tijd en datum van de bezoeken. Als Internetgebruiket blijft u anoniem. Als wij gegevens nodig hebben waarmee wij u kunnen identificeren (persoonlijke gegevens) of waarmee wij in staat zijn met u contact op te nemen, wordt u hiertoe door ons duidelijk om toestemming gevraagd. Deze gegevens zijn van belang, als er een door u gewesnt actie moet worden genomen of een transaktie. Het kan heirbij om informatie gaan over producten of diensten van Schüco, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de deelname aan een wedstrijd, een abonnement op een nieuwsbrief, een niet algemene dienst van Schüco, de aanmelding aan een symposium, seminar of opleiding of het Downloaden van en/of de bestelling van Schüco-producten en/of specifieke informatie hierover. Bij de door ons gebruikte persoonlijke gegevens kan het gaan om uw naam, uw firma, uw (zakelijke)e-mail-adres, uw telefoonnummer als ook uw adres.

Let op: Personen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van ouders of verzorgers geen persoonsgebonden gegevens verstrekken. Wij stellen geen vragen aan kinderen of jeugdigen, verzamelen deze dan ook niet en kunenn derhalve deze niet aan derden verder leiden.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De op onze Website verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de Website en voor het aanbieden van diensten of informatie, indien deze door u gewenst is c.q. door u toegestaan is.

Indien wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor informatie van door u gebruikte Schüco producten of producten waar uw interesse naar uit gaat, doen wij dit alleen indien u ons hiervoor toestemming verleend, die u echter altijd kunt herroepen. Daarbij geven wij - natuurlijk alleen met uw toestemming - indien dit aan de orde is informatie aan Schüco-Partners verder, zodat deze de door u gewenste informatie over Schüco-produkten kunnen afhandelen.

Soms vraagt Schüco andere ondernemingen, in beperkte omvang, service te bieden voor Schüco aantebieden. Hieronder horen diensten als Websitehosting, de beantwoording van aanvragen van klanten m.b.t. producten of diensten, het overdragen van informatie over Schüco-produkten, speciale acties etc. Deze ondernemingen krijgen van ons uitsluitend die informatie, die die zij voor het uitvoeren van deze dienst benodigen. Deze ondernemingen zijn verplicht vertrouwenlijk en zorgvuldig met deze informatie om te gaan en hebben geen toestemming deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

Controle van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens, die u op de Schüco-Website invoerd, worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan andere ondernemingen buiten de Schüco-groep en/of aan vertegenwoordigingen en/of aan Schüco-Partners verder gegeven. Uitzondering hierop volgt indien dit uitdrukkelijk in de gerechtelijke gegevensbescherming anders opgegeven is.

U kunt door het gebruik van het e-mail-adres "service@schueco.com" uw opgeslagen gegevens op elk gewenst tijdstip eenvouidig bekijken, wijzigen of uw toestemming voor het gebruik van gegevens aanpassen.

Vanzelfsprekend kunt u zich voor vragen ook via de gebruikelijke postverzending aan Schüco International KG, Karolinenstr. 1-15, 33615 Bielefeld wenden.

Indien u de toestemming van uw gegevensgebruik wenst aan te passen, dient u er rekening mee te houden dat vanwege de onvolledigheid van uw persoonlijke informatie, wij u niet meer de volledige service kunnen bieden.

Cookies

Schüco International KG gebruikt op zijn Websites Cookies (= kleine tijdelijke bestanden), om de status van de gebruiker vast te stellen. Met behulp van deze Cookies is het mogelijk, het "Surfen" door de gebruiker over de Website te vereenvoudigen, zodat wij u direct in den voor u relevante afgeschermde bereiken voeren kunnen.

De meeste Browsers accepteren Cookies inmiddels automatisch. Natuurlijk kunt u onze Websites ook zonder Cookies gebruiken. Alle moderne Browsers bieden hiertoe verschillende instellingen. Indien u geen Cookies accepteerd, kunnen er echter beperkingen in het gebruik optreden.

Verwijzingen naar andere Websites

Volgens de manier waarop Schüco internet gebruikt(met behulp van zgn. links) kunt u naar Websites van andere ondernemingen worden gevoer. In dit geval is voor de inhoud van de gegevensbescherming Schüco International KG niet verantwoordelijk.

Veiligheidsbepalingen

Om de gegevens die bij ons opgeslagen zijn, te weten van architecten/klanten/leveranciers te beschermen tegen toevallige, bewust gemanipuleerde, verlies, vernietiging of het gebruik door ongeautoriseerde personen, hebben wij de juiste technische en organisatorische getroffen. Onze veiligheidsmaatregelen worden naar de stand van de technologisce ontwikkeling continu aangepast en verbeterd.

       
* Verplichte invoer
 
Home

Cumulus Login